De werkwijze van
Splits Vastgoed Nederland
De werkwijze van
Splits Vastgoed Nederland
 
Procedure bij voorgenomen splitsing

Bij Splits Vastgoed kunt u uiteraard voor een splitsingstekening terecht, maar wij kunnen ook het gehele splitsingstraject tot aan het passeren van de akte van splitsing bij uw notaris voor u verzorgen.  

Beoordeling en offerte

Om een succesvolle splitsing te realiseren, zal Splits Vastgoed Nederland, in een voorafgaand traject, de bijzonderheden voor het te splitsen perceel met u doornemen vanaf de splitsingstekening tot en met de akte van splitsing bij de notaris.
In combinatie met uw wensen, samen met alle juridische, kadastrale en bouwkundige gegevens, zal een splitsings traject worden samengesteld waarin de gehele procedure van de voorgenomen splitsing wordt vermeld. 
Tevens zal er door Splits Vastgoed een offerte worden uitgebracht voor het verzorgen van de splitsingstekening of een raming van de kosten voor het totale splitsingstraject.

De werkzaamheden van Splits Vastgoed

Beoordeling van het te splitsen perceel;
De kadastrale uitmetingen van grondpercelen;
Het vervaardigen van een splitsingstekening;
Berekening aandelen voor de VvE;
Samenwerken met notarissen en kadaster;
Het begeleiden van de gehele splitsingsprocedure;

Bovengenoemde werkzaamheden zijn ook van toepassing op het verzorgen van een voorgenomen wijziging splitsing of bij het maken van een ondersplitsing.

Wijziging splitsing

Als een splitsing moet worden aangepast waarbij de oppervlakte van één of meerdere appartementsrechten wijzigt, dan zal de bestaande splitsing worden gewijzigd.

Ondersplitsing

Als een splitsing moet worden aangepast waarbij de oppervlakte van één of meerdere appartementsrechten niet wijzigt, dan zal de bestaande splitsing worden ondergesplitst.

Inmetingen kadastrale percelen

Nog een specialiteit van ons kantoor is het inmeten en vorming van nieuwe kadastrale percelen.
Dit geschiedt veelal op basis van voorlopige grenzen.
Ook beschikken we over de expertise om percelen in het veld in te meten op basis van coördinaten en deze te verwerken bij het kadaster. 


 Informatie:
T:  072 – 5150902   M:  06 – 53 53 31 81
of mail: info@splitsvastgoed.nl