Specialist in het splitsen
van vastgoed in Nederland
Specialist in het splitsen
van vastgoed in Nederland
Specialist in het splitsen
van vastgoed in Nederland

 

Splitsen Registergoed en Wetgeving

Splitsen van registergoed is een praktische manier om meerdere juridische eigendommen te vormen binnen één object, zowel bij bestaande bouw als bij nieuwbouwprojecten.

Dit kan vastgoed rendabeler maken en financieel aantrekkelijker worden voor de huidige eigenaar.

Te denken aan:
het splitsen van winkels met bovenwoningen
het splitsen van woningen in appartementen
het splitsen van bedrijfsruimten.

Als de infrastructuur en de bouwkwaliteit van het object voldoende zijn en de gemeentelijke Huisvestingsverordening dit toestaat, kan elk soort registergoed worden gesplitst in appartementsrechten en kunnen deze dan individueel of in combinatie, desgewenst worden verkocht.

 
Splitsingstekeningen en splitsingsvergunning

Voor het splitsen van registergoed is een goedgekeurde splitsingstekening nodig. 
Splitsingstekeningen worden door Splits Vastgoed Nederland vervaardigd en voldoen uiteraard aan alle eisen die door het Kadaster en notarissen worden gesteld.

Bij bestaande en nieuw te vormen Verenigingen van Eigenaren zal er in de meeste gevallen een toetsing plaatsvinden op de bouwkundige situatie, onderhoud en bestemming. Deze toetsing zal in veel gevallen door de betreffende gemeente zelf worden uitgevoerd. 

Mocht de bouwkundige- of onderhoud situatie van de te vormen appartementsrechten te wensen overlaten, dan zou dit in veel gevallen middels een bouwvergunning en verbouwing kunnen worden opgelost om te komen tot het splitsen van een gebouw in appartementsrechten die voldoen aan de huidige bouwvoorschriften en veiligheid, vóórdat een mogelijk vereiste splitsingsvergunning zal worden afgegeven. 

Splits Vastgoed Nederland maakt voor u een splitsings-routing en coördineert werkzaamheden vanaf één adres. 


In 2018 zal de 
Wet “verbetering functioneren vereniging van eigenaars” van toepassing zijn.

Hierin is geregeld dat de Verenigingen van Eigenaren verplicht zullen zijn te reserveren op basis van 0,5% van de herbouwwaarde per jaar of op basis van het meerjarenonderhoudsplan. (MJOP)

Eisen aan het MJOP 

Derhalve moet er in het MJOP een juiste opgave en beschrijving staan vermeld van het komende onderhoud en de kosten aan het gebouw voor 10 opvolgende jaren en het MJOP zelf mag niet ouder zijn dan vijf jaar.

Overgangsperiode

Voor Verenigingen van Eigenaren die niet of te weinig hebben gereserveerd, geldt een overgangsperiode van drie jaar  om aan hun reserveringsverplichting te voldoen.

Overige aanpassing

Onder de nieuwe wetgeving is het voor alle Verenigingen van Eigenaren mogelijk om een lening aan te gaan, tenzij in de akte van splitsing een verbod tot het aangaan van een lening is of wordt opgenomen.

De rente van de lening is voor de leden van de VvE aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Anders dan nu het geval is, kunnen de leden van de VvE door de bank niet meer hoofdelijk worden aangesproken voor het geheel van de lening, maar alleen nog voor hun eigen aandeel daarin.
En als men bij de verkoop van het appartement de omvang van de leenschuld ook meedeelt aan de notaris (net als dat dat nu al gebeurt bij achterstallige VvE bijdragen), gaat de leenschuld voortaan bij levering van het appartement over op de nieuwe eigenaar.

 Informatie:
T:  072 – 5150902   M:  06 – 53 53 31 81
of mail: info@splitsvastgoed.nl